Praktijk voor BSM – de Jong®

BSM - de Jong therapie
Brain Stimulating Method, kortweg BSMdeJong® is een unieke manier om door middel van oefeningen en massage het zenuwstelsel te stimuleren.
Johansen Sound techniek
Deze therapie stimuleert het taalcentrum in de hersenen. Zenuwbanen worden door de persoonlijk gecomponeerde muziek-cd gestimuleerd. Hierdoor kan het taalcentrum klanken efficiënter horen en verwerken.

Praktijk voor BSM – de Jong® methode

BSM de Jong is een methode voor het behandelen van ontwikkeling-, leer- en gedragsproblemen bij kinderen.

Vaak heeft u als ouders/verzorgers al gemerkt dat er iets aan de hand is, maar wat? Soms zijn het vage klachten. Soms al duidelijke problemen. De ontwikkeling verloopt niet zonder obstakels.

De BSM (Brain Stimulating Method) heeft een andere kijk op ontwikkeling-, leer- en/of gedragsproblemen. Het heeft een eigen manier van aanpak en onderzoek. De methode is gebaseerd op de kennis dat een lichamelijke beperking de oorzaak kan zijn van het probleem. De behandeling is erop gericht middels oefeningen de weg vrij te maken voor verdere ontwikkeling en balans.

Kindercoaching

Als ouder/verzorger wilt u dat het goed gaat met uw kind en dat het blij en gelukkig door het leven gaat

Gedragsproblemen

Bij gedragsproblemen zien we een onaangepast gedrag van het kind aan zijn omgeving

Ontwikkelingsproblemen

Een kind groeit in 18 jaar uit van foetus tot volwassenen. Dit is een langdurig en ingewikkeld proces.